Áldást kértek a borra Gyöngyösfaluban

http://koszegibor.hu/wp-content/uploads/2017/02/ezgif-5-22463af244.gif

Gyöngyösfalu – Hagyományos János-napi boráldás és rendhagyó tagfelvétel volt a borlovagoknál.

A  hagyomány  szerint december  27-én, János napján megáldják  az  újbort.  Ilyenkor a  borosgazdák  az idei termésből készült borból visznek egy palackkal  a  templomba,  aztán a papi áldás után visszatöltik a hordókba. Az azonban már rendhagyónak számít, hogy az év vége előtt négy nappal a borlovagrend új tagot fogadjon soraiba. Az Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa azonban most kivételt tett, hiszen a boráldás mellett új tagokat is avattak. Kedden 17 órakor a pösei Szent Márton-plébániatemplomban gyülekeztek azok a környékbeli borosgazdák, akik az újborra áldást kértek, és köztük volt dr. Jónás Zsigmondné, a Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesületének elnöke és Kenyeri Dezső csömötei szőlősgazda is, akik a szertartás végére már mint a borlovagrend tagjai hagyhatták el a templomot.

Az avatási szertartáson Pammer István, a borlovagrend elnöke olvasta fel a rend imáját, amelyet a mintegy félszáz borosgazda, borbarát, borlovag és borszerető érdeklődő állva hallgatott végig. Ezt követően a két jelölt letette esküjét a lovagrend kiáltványára, majd miután felvételüket karddal szentesítették, megkapták a borlovagrend jelvényeit. Tagságukat végül azzal pecsételték meg, hogy ittak a lovagrend kelyhéből. Ahhoz, hogy valaki felvételt nyerhessen a lovagrendbe, fontos, hogy Isten és a bor dicsőségére tevékenykedjen, ami az idei esztendőben nagyon ráfért a borosgazdákra, hiszen a természet nem fogadta kegyeibe a Vas megyei borászokat. Először elfagytak a szőlőtőkék, utána pedig jött a jégverés. Volt, ahol egyáltalán nem tudtak szüretelni, ezért sok borosgazdának vásárolnia kellett a szőlőt, hogy egyáltalán bort tudjon készíteni. Beszédében az elnök hangsúlyozta: bízni kell a jövőben, a barátságban és az összefogásban. – Hinni kell abban, hogy együtt talán még a természet erőin is úrrá tudunk lenni. Bízni kell abban, hogy sikeres lesz a jövő év. A mai nap, azonban ünnepnap, ahol nemcsak a bort, hanem új tagjainkat is ünnepeljük – fogalmazott Pammer István.

Még mielőtt azonban új tagokkal bővült volna a lovagrend, Porpáczy József esperes, gyöngyösfalui plébános megáldotta azt a mintegy másfél tucat palack bort, amit a környélbeli gazdák vittek a templomba.

A Szent János-napi boráldás eredete Magyarországon a 15. századig vezethető vissza. A legenda szerint Aristodemus pogány főpap mondta azt Szent Jánosnak, hogy akkor hisz Krisztusban, ha megissza a méreggel teli boroskelyhet. A mérget két gonosztevővel is megitatták, akik azonnal meghaltak. János a bor megáldása után megitta a bort és életben maradt. Köpenyét a két halottra terítette, és azok feltámadtak. A pogányok a csodát látva megkeresztelkedtek.

Szerző: Budai Dávid