Ismét taposták a gyepűt a csepregi szőlőhegyen

Szent Orbán védi meg a hiedelem szerint a szőlőket a fagytól, Orbán az utolsó fagyosszent, május 25-e a napja.

Idén május 27-én, szombaton tartották meg a csepregiek az Orbán-naphoz kapcsolódó gyepűtiprást. Zala és Vas megyében a középkor, a 14. század óta már ismert volt az Orbán-napi gyepűjárás, amelynek során az illetékes tisztségviselők megszemlélték a szőlőhegyet. Ez a szőlőbirtokok tavaszi szemléje volt. Ezt a hagyományt a csepregiek is már régóta gyakorolják. Szokás szerint idén is a Bene-kútnál gyülekeztek a résztvevők: a boros gazdák és a borbarát hölgyek. A Csepregi Férfi Dalkör éneke nyitotta a programot, majd Tóth Kálmán hegybíró beszámolóját hallhattuk. Finta József plébános megszentelte a hegyet, a bort és megáldotta a szőlőben dolgozó embert is.

Miután közösen elénekeltük a Boldogasszony anyánk… kezdetű egyházi éneket, megkezdődött a tényleges bejárás, a tiprás. A Hegyközség vezetőit és a vendégeket a gazdák fogadták a kunyhójuknál és a pincékben. Borral kínálták őket és megbeszélték a látottakat.
A nap végén Németh István és Németh Árpád családja vendégelte meg a gazdákat Tóth Marcell pincéjénél.