Roll up kiállítás a Jurisics Vár lovagtermében

A kőszegi Szőlő Jövésnek Könyve és hagyománya
Az ünnephez kapcsolódó tradíció a bortermelő város jeles ünnepe. A kora újkortól e napon történt meg a tisztújítás, a városi tisztségviselők újraválasztása, s ehhez kapcsolódóan alakult ki egy helyi szokás. A városi elöljárók tisztújításával párhuzamosan a gazdálkodási év kezdetén a hegymesterek e nap hajnalán szőlőhajtásokat -melyeket régies szóval jövéseknek neveznek- hoztak le a hegyről és a következő évi termés ígéretét jelképesen bemutatták az újonnan választott városbírónak.

1740 óta ezeket a hajtásokat egy erre létrehozott könyvbe jegyezték, rajzolták be. A szőlőhajtások megörökítésének rítusa valószínűleg egy középkori jogszokásból alakulhatott ki, és maradt fenn egészen a mai napig. A már kétkötetes Szőlő Jövésnek Könyve értékes forrása a kőszegi szőlőtermesztésnek, de az időjárási viszonyok változása is követhető általa.

A néhány év kihagyásával folyamatosan vezetett kötet felbecsülhetetlen kultúrtörténeti értéket képvisel, jelenleg a múzeum őrzi. Mára már komoly ünnepség szerveződött a Szent György napi hagyomány és a könyvbe való bejegyzés köré, a könyv rajzolóit is tisztelet övezi.

Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság HUNG-2020/6264 számú pályázata révén a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház valósította meg a kiállítást.

Szakmai közreműködő: Városi Múzeum-Kőszeg.
Grafikai terv: Trifusz Péter.
Felelős kiadó: Pócza Zoltán.
Bechtold István karikatúráit Bechtold Mária bocsátotta rendelkezésre.
Fotók: Németh Iván, Trifusz Péter, Városi Múzeum.