Szent Donát mise a Kálvárián

  2018. július 22-én 11 órakor a kőszegi Kálvária templomban Szent Donát tiszteletére szentmise lesz, kérve az Ő közbenjárását, aki a borászat egyik védőszentje. A szentmise végén körmenet a Szent Donát kápolnához, ahol a jó szőlő termésért könyörgünk. Ezért a Jézus Szíve templomban de. 11 órakor nem lesz szentmise.

  Donát állítólagos ókeresztény vértanú (†361), a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje.  Donát, Sixtus és Urunk színeváltozása együtt a pogány Vinalia Rustica örökébe lépve a szőlőérést ünneplik. A szőlő különös gondoskodást igényel, ezt csak a régiek tudták igazán. Igyekeztek is mennél több szent segítségét igénybe venni. Donát attribútuma, a törött kehely is patronátusával kapcsolatos jelkép. (Az erről költött legenda szerint a szent Arezzo püspökeként éppen misézett, amikor pogányok zavarták meg a szertartást és kiverték a borral teli üvegkelyhet a kezéből. Az, a kőpadlón széttört, de Donatus imájára csodálatos módon össze is forrt.) Donáthoz különösen villámcsapás, jégeső távol tartásáért imádkoztak. A szőlőkben szobrot, kápolnát állítottak neki; a falvainkban, városainkban a templomok harangjait többnyire neki szentelték. Nyilvánvalóan abban a hitben, hogy a harangzúgás „visszaveri” a mennydörgést, és ami azzal jár: a harang érce felfogja a mennykőcsapást.

  Ének Szent Donáthoz

  Szent Donátot ünnepeljük
  Szent Donáthoz száll ma lelkünk,
  Áldjuk ezt a katonát
  Isten bátor harcosát
  Ő Szent Donát, bizodalmunk,
  Bajban búban segíts rajtunk.
  Légy Istennél pártfogónk,
  Nagy hatalmú szószólónk.

  Híres bátor harcos voltál.
  Vészek közt is kitartottál,
  híven vallott hitedért,
  Ontottál szép hősi vért.
  Ó Szent Donát…

  Így választott ki az Isten,
  Hogy mi rajtunk így segítsen,
  Küldvén nékünk tégedet,
  Vigasztalni népedet.
  Ó Szent Donát..

  Villámláskor, vad viharban,
  Tudjuk, nálad oltalom van,
  Ó az ártó zivatart,
  Oszlasd szét, ha erre tart.
  Ó Szent Donát…

  Legyen Néked felajánlva,
  Jóságodnak oltalmába
  Testünk, lelkünk, életünk,
  Termésünk és mindenünk.
  Ó, Szent Donát…