Megáldották a kőszegi borokat

Szent János apostolra emlékeztünk december 27 -én az esti szentmisén, ahol megáldották a kőszegi borászok borait. János evangélista volt a legfiatalabb az apostolok közül, s az egyetlen, aki nem halt vértanúhalált.Túlélte a kínzásokat, időskorában egyesek szerint százévesen halt meg. Ő az egyetlen a tanítványok közül, aki jelen volt Jézus kereszthalálánál.A Szent János-napi boráldás eredetéről annyit tudunk, hogy a középkori legenda szerint Aristodemus pogány főpap azt mondta Szent Jánosnak: akkor hajlandó hinni Krisztusban, ha kiürít egy mérgezett borral teli kelyhet, és az nem árt neki. A mérget először megitatták két gonosztevővel, akik azonnal meghaltak.Szent János imádkozott, megáldotta a mérgezett boros-kelyhet, kiitta, és semmi baja nem lett; köpenyét a gonosztevőkre terítette, akik feltámadtak. A pogányok a látottak alapján a főpapjukkal együtt megkeresztelkedtek. Szent Jánost boros-kehellyel a kezében is szokták ábrázolni. A kehelyből kígyó kúszik elő.Adjon Isten a kőszegi borok termelőinek és fogyasztóinak is jó egészséget, adjon a kőszegi bor erőt és jókedvet, legyen mindig javunkra és sose romlásunkra!