Nincs decemberi NAV bevallás a borászoknál

A 2016. évi LXVIII. törvény – a jövedéki adóról (továbbiakban: Jöt.) júniusi változása több bürokratikus egyszerűsítést is tartalmaz.

Ezúton értesítjük a hegyközségi tagokat, hogy a kisüzemi bortermelő valamint az egyszerűsített adóraktár engedéllyel rendelkezők, az eddigi november 30-i készletjelentést sem a hegybíróknak sem a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak nem kell benyújtani.

A Jöt. 136 §. (2) és 137 §. (3) alapján az elszámolást évente egy alkalommal kell benyújtani az illetékes hegybíró részére. Az elszámolást minden borpiaci év végét követő augusztus 15-ig kell elkészíteni a július 31-ei állapot szerint. Ez vonatkozik az egyszerűsített adóraktár engedélyesekre és a kisüzemi bortermelőkre is. A NAV felé tehát sem termelési, sem értékesítési adatszolgáltatást nem kell teljesíteni.

Jogszabályi háttér:

Jöt.
136 §. (2) Az egyszerűsített adóraktár engedélyese a vásárolt és a saját termésű szőlő, az átvett, előállított (kiszerelt), tárolt és feladott csendes bor, valamint a 134. § (3) bekezdés szerinti termék mennyiségéről – elkülönítve a bérmunkára átvett, bérmunkában tárolt mennyiséget –, a készletváltozásokról és a borpiaci év tényleges zárókészletéről az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatai alapján borpiaci évenként termékenkénti mennyiségi elszámolást készít, amelyet a borpiaci évet követő augusztus 15-ig nyújt be a hegybíróhoz. A hegybíró a hozzá benyújtott elszámolást az ISZBIR-en keresztül 21 napon belül teszi hozzáférhetővé az állami adó- és vámhatóság számára.

137 §. (3) A kisüzemi bortermelő a vásárolt és a saját termésű szőlő, az előállított (kiszerelt), tárolt és feladott csendes bor, valamint palackos erjesztésű habzóbor mennyiségéről, készletváltozásokról és a borpiaci év tényleges zárókészletéről a (2) bekezdés szerinti nyilvántartás adatai alapján borpiaci évenként termékenkénti mennyiségi elszámolást készít, amelyet a borpiaci évet követő augusztus 15-ig nyújt be a hegybíróhoz. A hegybíró a hozzá benyújtott elszámolást az ISZBIR-en keresztül 21 napon belül teszi hozzáférhetővé az állami adó- és vámhatóság számára. Az elektronikus adóbevallásra kötelezett kisüzemi bortermelő mennyiségi elszámolását is elektronikusan nyújtja be.