Szőlő és Klíma Konferencia

A KONFERENCIA HELYE: ZWINGER ÖREGTORONY (CHERNEL UTCA 16.)
A KONFERENCIA IDEJE: 2017. ÁPRILIS 22 . SZOMBAT 10.00-

A konferencia célja, hogy Kőszegen – az 1740-től kezdve, Szent György naphoz kötődő, a „Szőlő Jövésének Könyve” kapcsán szervezett ünnepségek sorába illesztve, – a szakemberek előadják
azokat az időjárási és éghajlati hatásokról szóló kutatási eredményeiket, melyeket a szőlőtermesztők hasznosíthatnak.

3. Szőlő és Klíma Konferencia Kötet (PDF)
6. Szőlő és Klíma Konferencia Kötet (PDF)
7. Szőlő és Klíma Konferencia Kötet (PDF)
8. Szőlő és Klíma Konferencia Kötet (PDF)

 

A konferencia témái:

1. „Szőlő Jövésének Könyve”
2. a szőlőtermesztés éghajlati feltételei
3. a szőlőtermesztés időjárási kockázatai
4. a szőlő kártevői és az időjárás
5. a bor tárolása, érése és a pinceklíma
6. a szőlőtermesztés a múltban itthon és külföldön
7. éghajlati rekonstrukció szőlő- és boradatokból

Részletes program

10.00 A konferencia megnyitása (Kőszeg Chernel u. 16. – Öregtorony)
10.00–10.10 Gál péter a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára
10.10–10.20 Huber lászló Kőszeg város polgármestere
10.20–10.30 Dunkel Zoltán a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke

1. SZEKCiÓ Elnök: Dunkel Zoltán és puskás János

10.30–10.45 Söptei imre: Kőszegi időjárási források a Szőlő Jövésnek Könyvén túl
10.45–11.00 Károssy Csaba, Németh János, puskás János, Bődy pál: Adatok a kőszegi „Szőlő Jövésnek Könyve” információi alapján végzett klímatörténeti kutatásokhoz
11.00–11.15 Topál Dániel, Hatvani istván Gábor, Kern Zoltán: A kőszegi szőlő hajtáshossz adatsor töréspont vizsgálata
11.15–11.30 Németh lászló, Zentai Zoltán, Barczikay Gábor, puskás János: Rossz idők jártak a szőlőkre az elmúlt évben
11.30–11.45 Kovács Erik, Bán Zsombor Balázs, Kozma Katalin: Agroklimatológiai vizsgálatok Kőszeghegyalján és Vas-hegyen
11.45–12.00 Dunkel Zoltán: A hőmérséklet területi eloszlásának időbeli változása Magyarországon, avagy nyomon követhető-e a klímaváltozás a hazai izoterma térképek időbeli sorba rendezésével?

KÁVÉSZÜNET (30 perc)

2. SZEKCiÓ Elnök: Bihari Zoltán és Mikulás József

12.30–12.45 Varga Mária, Mikulás József: A 2016. év éghajlati tényezői (fagy, jégkár) és ennek növényvédelmi következményei hazánk egyre csökkenő szőlőterületeinek egy részén komoly gondokat okoztak, a szakszerű megoldás nagy feladatot jelent
12.45–13.00 Havasréti Béla: Különböző művelésmódú szőlőültetvények ízeltlábú faunájának vizsgálata
13.00–13.15 Bihari Zoltán, Balling péter, Éles Sándorné, Zsigrai György: Az időjárás és a klímaváltozás hatása a szőlő fás betegségeinek megjelenésére
13.15–13.30 lakatos lászló, Molják Sándor, Nagy richárd: Fajtaspecifikus szőlő fagykárok előfordulásának éghajlati vizsgálata a hazai borvidékeken
13.30–13.45 Zsigrai György, Bihari Zoltán: A klímaváltozás hatásai a szőlőültetvények talajára és az erózió elleni védekezés lehetőségei Tokaj-Hegyalján
13.45–14.00 rázsi András, lakatos lászló, Zsófi Zsolt, Kovács Attila, Mika János: A fenológiai fázisok vizsgálata az Egri borvidéken
14.00–14.15 Bozó ádám, Hegyi Balázs, lakatos lászló, Nagy richárd: Objektív klimatikus paramétereken alapuló agroökológiai szőlőtermőhely-minősítés az Egri borvidéken

KÁVÉSZÜNET (15 perc)
3. SZEKCiÓ Elnök: Károssy Csaba és lőrincz Zoltán

14.30–14.45 lőrincz Zoltán: A szőlő mint ókeresztény szimbólum
14.45–15.00 Füzi Tamás, Mesterházy ildikó, Bozó lászló, ladányi Márta: Az évi csapadékeloszlás változásának elemzése indikátor analízissel a Soproni borvidékre vonatkozóan az 1957-2016-os időszakban rögzített napi adatok alapján
15.00–15.15 Bodor péter, Nagy Attila, Bálo Borbála: A termőhelyek klimatikus adottságai a dűlőnevek tükrében
15.15–15.30 Szobonya Nikoletta, Jung András, Vanek Bálint, Koch Csaba, ladányi Márta, Bálo Borbála: Különböző szőlő tőkeművelés-módok fényviszonyainak jellemzése földközeli és légi felvételezéssel
15.30–15.45 Nazareczki istván: Az időjárási szélsőségek hatása a Nyírség északnyugati részén 2010 és 2016 között

Programfüzet letöltése

Foto: Ohr Tibor