Bormarketing járulék

A szakmaközi bormarketing járulékkal kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:
Az Agrárminiszter rendeletével január 1-jén hatályba lépett a Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulásról szóló szakmaközi piacszervezési intézkedés.
A rendelet meghatározza, hogy a szőlőből készült termékek közül a következők számítanak saját előállítású borászati terméknek: bor, likőrbor, pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, gyöngyözőbor, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor, szárított szőlőből készült bor, túlérett szőlőből készült bor és borecet.

A Magyarországon forgalomba hozó borászatnak, valamint az Európai Unió tagállamaiban és a harmadik országokban kiszerelt borászati termékek első magyarországi forgalmazójának szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulást kell fizetnie.

A járulék mértéke literenként 1 Forint, melyet a „C” típusú származási bizonyítvány kikérését követő 8 napon belül kell kifizetni.
Hogyan kell megfizetni?
• A HNT Titkársága hetenként lekéri a HEGYIR adatbázisból a hegybírók által az adott héten kiadott „C” típusú származási bizonyítványokat.
• Az így generált adatokból számviteli bizonyítványt állít ki, amelyet a hegybíró juttat el a borászat képviselője részére.
• A számviteli bizonylaton szereplő összeget átutalással lehet kifizetni, illetve rövidesen bankkártyás fizetés is lehetővé válik.
• Amennyiben a származási bizonyítványon szereplő bor mennyisége nem éri el a 10 hektolitert-t, azaz a fizetendő összeg az 1000 Forintot, úgy a számviteli bizonylat akkor kerül kiállításra, amikor az adott termelő által kikért származási bizonyítványok összes mennyisége meghaladja ezt az értéket.

Mire fordítják a befolyt összeget?

A HNT az Országos Bormarketing Stratégiában és Akciótervben meghatározott feladatok teljesítése érdekében Országos Bormarketing Alapot működtet, amelynek célja a nemzeti piacon, valamint az Európai Unió tagállamaiban és harmadik országokban folytatott promóciós tevékenységgel a magyar borászati termékek piaci helyzetének javítása, forgalmazásának elősegítése, fogyasztásának népszerűsítése.
Országos Bormarketing Alap: a nemzeti piacon, valamint az Európai Unió tagállamaiban és harmadik országokban folytatott promóciós tevékenységek, bormarketing aktivitások finanszírozása. A befolyt összeg 98 százaléka fordítható erre.

Mi történik, ha a szakmaközi bormarketing járulék nem kerül megfizetésre?

2021-ben, az új HEGYIR bevezetéséig a HNT Titkársága figyelemmel kíséri a hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítését és legalább 50.000 Ft hozzájárulás hátralék elérése esetén jelzi az illetékes hegybírónak és a forgalmazó borászatnak, hogy nem adható ki „C” típusú származási bizonyítvány a meg nem fizetett hozzájárulás kiegyenlítéséig.

A Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing járulékról szóló piacszervezési intézkedés elérhető a HNT honlapján:
https://www.hnt.hu/wp-content/uploads/2021/01/9-1-2020-Bormarketing-j%c3%a1rul%c3%a9k-hat%c3%a1rozat.pdf

A Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulásról szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 70/2020. (XII. 29.) AM rendelet elérhető az alábbi linken:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=246674.417886