Támogatott a zöldszüret

A zöldszüreti támogatás elsősorban azon szőlőtermelők számára jelent gyors pénzügyi segítséget, akik nem rendelkeznek felvásárlási szerződéssel, így termésük idei elhelyezése bizonytalan.

Megjelent a 24/2019. (VI. 1.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet alapján a 2018/2019 borpiaci évben benyújtandó támogatási kérelem nyomtatványok közzétételéről.

Közlemény elérhető az alábbi linken:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/24-2019-vi-1-szamu-kincstar-kozlemeny

A Betétlap és a hegybírói záradék kitöltése és kiállítása a zöldszüreti támogatáshoz kapcsolódó nyomtatványok kiállítására kialakított informatikai rendszerből történik a hegybíró által legkésőbb 2019. június 6.-ig

A támogatási kérelmet a közlemény 1-2. számú melléklete szerinti B4050 és B4051 számú nyomtatványokon az előírt mellékletek csatolásával együtt 2019. június 1-je és 2019. június 11-e között kell benyújtani postai úton a következő címre:

Magyar Államkincstár  Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya (postacím: 1476 Budapest Pf. 407.).

A 2019. június 1-je előtt, vagy 2019. június 11-ét követően benyújtott (postára adott) támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja.

A zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként az elvégzést követő egy munkanapon belül, de legkésőbb 2019. július 11-ig be kell jelentenie a területileg illetékes hegybíró, valamint a Kincstár részére.

A zöldszüret elvégzésének tényét a jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti B4052 számú nyomtatványon kell a Kincstár részére bejelenteni az alábbi lehetőségek egyikén az elvégzést követő munkanapig, de legkésőbb 2019. július 11. napjáig:

Telefax útján az alábbi számok egyikén: Telefax: (1) 219-45-11 vagy (1) 219-45-12

Elektronikus úton az alábbi e-mail címre: E-mail: zoldszuret@allamkincstar.gov.hu

A zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként külön-külön kell benyújtani!

CSATOLT DOKUMENTUM